Kateřina Mikulcová

Kateřina (1978) je česká režisérka, scenáristka a dramaturgyně. Vystudovala animovanou a multimediální tvorbu na FAM a Vyšší odbornou školu publicistiky. Aktuálně dokončuje magisterské studium v oboru orální historie – soudobé dějiny na FHS UK. Působí jako hlavní dramaturgyně a producentka audiovizuálních výstupů v Národním pedagogickém institutu ČR. V minulosti spolupracovala například s Festivalem spisovatelů, s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, byla také šéfredaktorkou měsíčníku Maskil. Z audiovizuální tvorby má na kontě dokumentární seriál Papua Nová Guinea: dva světy (2019), dokument Krajina kamenných věží (2017), film Židovské muzeum v Praze (2015) nebo Meet Factory (2009). Je autorkou rozhlasových pořadů Úžasné životy (2021, 2022), Zrcadlo (2021) nebo Komunitní zahrada (2020).

pro média