Snímek Identita: Film o českém grafickém designu mapující to nejlepší z české vizuální kultury má trailer

Výstava Kniha je Art otevřena

Vyslyšeli jsme vaše přání a TV cyklus Identita je zpět!

Spoluautor projektu Identita Filip Blažek na ČRO Plus

Státní symboly, poštovní známky, bankovky, loga institucí, ale i knihy, dopravní značky, orientační systém v metru, obaly výrobků či filmové plakáty – to vše je součástí české národní identity. Jak tyto ikonické návrhy vznikaly a kdo za nimi stojí?

Ladislav Sutnar, Karel Teige, Alfons Mucha, Zdeněk Ziegler, Jan Solpera, Rostislav Vaněk, Clara Istlerová, Petr Babák, Robert V. Novák, Tomáš Brousil, Marek Pistora, František Štorm, Zuzana Lednická – to je jen zlomek výčtu osobností, které se podílely či podílejí na vytváření obrazu našeho národa nebo formují veřejný prostor a jeho proměnu od 20. století po současnost. V Česku doposud nebyl zmapován obor tuzemského grafického designu, který je přitom dlouhodobě respektovaný i v zahraničí a tvorba jeho předních osobností by vydala na samostatné monografie. Televizním cyklem, knihou, výstavami a filmem vzdává projekt Identita hold výrazným tvůrcům, kteří český grafický design formovali.

Cílem tvůrců je kromě představení více než stoleté historie oboru i poukázat na jeho vliv na společnost. Grafický design každého člověka celoživotně provází, málokdo ale ví, jaké příběhy za ním stojí. Samotní grafičtí designéři tento obor vnímají především jako službu veřejnosti, která slovy Zdeňka Zieglera „může někdy trochu souviset s uměním“.

Sedmidílný televizní cyklus byl od 11. ledna 2024 na obrazovkách ČT art a iVysílání.cz. Nyní se cyklus postupně objevuje na stream.cz.

Tvůrci

výkonný producent (ČT)

Roman Blaas

režisér, střihač

Petr Smělík

výkonný producent

Matěj Pichler

dramaturg cyklu (ČT)

Filip Novák

motion designér

Vít Zemčík

kameraman tv cyklu

Petr Racek

průvodce tv cyklem

Aleš Najbrt

režisér tv cyklu

Jakub Skalický

scenárista

Petr Hauzírek

producent

Michal Gregorini

autorka projektu a odborná poradkyně

Linda Kudrnovská

autor projektu a odborný poradce

Filip Blažek

„Pořad o grafickém designu tady dlouho chyběl, myslím, že na něj už všichni čekají a že je to něco, co by mohlo být i velice zábavné. Navíc má u nás tento obor obrovskou tradici, jména jako Sutnar nebo Teige jsou dodnes známá po celém světě,“ říká průvodce televizním cyklem Aleš Najbrt.

V cyklu se objeví legendy grafického designu, mezi nimi např. Jan Solpera, Zdeněk Ziegler, Rostislav Vaněk, Clara Istlerová, Karel Haloun, Ota Karlas, Ivan Král, Milan Jaroš, Alan Záruba, František Štorm, Petr Babák, Radana Lencová, Jana Vahalíková, Marek Pistora, Robert V. Novák, Tomáš Brousil, Radek Sidun, Petra Dočekalová, Vojtěch Říha, Martin T. Pecina a řada dalších.

Jednotlivé díly nabízí tato témata:

1. díl

veřejný prostor

Jsme obklopeni písmem. Grafický design tvoří jednu z dominant veřejného prostoru a pomáhá člověku orientovat se na neznámých místech. První díl cyklu Identita ukáže, jakou roli dnes má vizuální komunikace a jak může lidem pomoci v orientaci v neznámém prostředí. Divák se seznámí s termínem vizuální smog a se způsoby, jakým s ním současná města bojují. Publikum pozná tvůrce, kteří ovlivňují podobu veřejného prostoru. Tento díl představí např. práci Jiřího Rathouského, Rostislava Vaňka či Tomáše Machka.

01 Identita Machek2

2. díl

média

Média prošla ve 20. století zásadní proměnou. Co se však nezměnilo, je fakt, že jejich vizuální podobu určují grafičtí designéři. Proto představíme několik výjimečných tištěných periodik. Druhý díl cyklu Identita také ukáže české filmové plakáty, které v 60. a 70. letech minulého století okouzlily celý svět, a které obdivujeme dodnes. Poznáme i jejich tvůrce, jako byli Zdeněk Ziegler nebo Karel Vaca. Síla odkazu Karla Teigeho. Divák se také dozví, jakou zásadní proměnou dnes grafický design prochází.

02 identita Ziegler

3. díl

stát a propaganda

Grafický design po celé 20. století spoluvytvářel dějiny – od státních symbolů, které tvoří jeden ze základních kamenů naší státnosti, po propagandu v temných dobách. Třetí díl cyklu seznámí diváka s vizuální podobou klíčových okamžiků našich dějin, kterou pomáhali vytvářet umělci, jako byli Vojtěch Preissig nebo Jaroslav Benda. Podíváme se i na zneužití grafického designu totalitními režimy, které z něj udělaly nástroj propagandy. I v těžkých dobách ale žili a pracovali designéři, kteří prosadili unikátní projekty, jako byl bruselský styl na konci padesátých let. Součástí vizuální identity Česka je ale také její vizuální prezentace – profesionální designéři se zamýšlejí, jestli komunikace státu odpovídá potřebám a vkusu 21. století.

03 Identita Vlčková

4. díl

vzdělávání

Grafická tvorba formuje naši osobnost od dětství. Každý z nás si určitě vybaví svůj první slabikář a psací písmo, které se naučil v základní škole. Právě návrh nového vzoru pro výuku psaní, písmo Comenia Script, představí čtvrtý díl seriálu Identita. Zaměříme se i na knihy a jejich tvůrce – jak na výjimečné osobnosti druhé poloviny 20. století, Františka Muziku a Oldřicha Hlavsu, tak na ty současné, jež získávají ocenění v soutěži Nejkrásnější knihy ČR. Kritický pohled na nízkou kvalitu učebnic nabídne Iva Knobloch. V tomto díle nezapomeneme ani na síť odborných vysokých škol, které se grafickému designu věnují již více než 100 let. S čím se tyto instituce potýkají, jak se výuka mění a jaké šance mají absolventi, o tom promluví představitelé pražské UMPRUM, brněnského VUT, plzeňské ZČU, ústecké UJEP či zlínské UTB.

04 Identita Baobab

5. díl

hranice a přesahy

Grafický design je nedílnou součástí kultury a i sami jeho tvůrci často působí napříč různými obory. V této epizodě představíme mimořádnou osobnost, grafika, sochaře, spisovatele a typografa Josefa Váchala, který v oboru zanechal výraznou stopu. Podíváme se na grafický design také z druhé strany – na amatérskou designérskou tvořivost, která jako plevel bují v českých městech, Radek Sidun napoví, jak s chybami bojovat. Vladimir 518 se zamyslí nad vztahem grafického designu a graffiti. S Karlem Halounem a Viktorem Karlíkem zhodnotíme fenomén samizdatu a jeho význam pro vizuální kulturu 80. let, konkrétní práce té doby ukáže Joska Skalník. Na hranici umění, typografie a grafického designu se pohybují jak typograf a hudebník František Štorm, jehož písma si podmanila svět, nebo Robert V. Novák, jenž za úpravu žaltáře pro řád trapistů získal cenu Czech Grand Design.

06 Identita Najbrt a Vladimir 518

6. díl

každodennost

Každý den od rána do večera jsme obklopeni tvorbou grafických designérů a typografů, přestože si to často ani neuvědomujeme. Tento díl cyklu Identita připomene divákovi, co všechno vlastně je grafický design: od poštovních známek přes vizuální identitu kulturních institucí po obaly výrobků, ostatně kdo by neznal slavné cukrovinky, které dodnes nesou rukopis Zdenka Rykra. Na některá konkrétní díla, která se nám Čechům zapsala do paměti, se zaměříme podrobně, ať už půjde o bankovky Oldřicha Kulhánka či dílo Jana Solpery. V tomto díle představíme rozmanitou náplň práce grafického designéra i technologické změny, kterými tato profese v uplynulých sto letech prošla.

06 Identita Kunert

7. díl

Češi ve světě

Čeští grafičtí designéři vždy patřili mezi světovou špičku, proto si připomene dílo Alfonse Muchy či Ladislava Sutnara, který se ve Spojených státech proslavil natolik, že je považován za průkopníka moderní vizuální komunikace. Oldřich Menhart, významný český typograf, umělecký kaligraf a písmař, je autorem tiskových písem, z nichž některá se prosadila jako mezinárodní. V současnosti reprezentují český grafický design ve světě především tvůrci písma, divák tak pozná unikátní práci Tomáše Brousila, Veroniky Burian, Vojtěcha Říhy nebo Martina Váchy. Epizoda připomene také Mezinárodní bienále grafického designu, které se v Česku konalo od roku 1963 díky zakladateli Janu Rajlichovi st.. Pozadu ale není ani nejmladší generace, která čile komunikuje s globalizovanými světem a odnáší si z mezinárodních soutěží četná ocenění.

07 Identita Lowry Mucha

Smyslem výstavy, která odstartuje na jaře 2024 v regionech a vyvrcholí v plné míře na podzim téhož roku v Museu Kampa, bude objasnit, jak jednotlivá díla vznikala a jak pozitivně či negativně ovlivnila nebo ovlivňují naše životy.

Pod pojmem grafický design si nelze představit jen krásně zpracované knihy, jsou to i varovné nápisy nebo plakáty nacistické či komunistické propagandy. Výstava bude příležitostí k diskusi pro pochopení celého oboru grafického designu, na který mohou být Češi právem hrdí.

Pečlivě vybraná díla českých grafických designérů od prvopočátků oboru na přelomu 19. a 20. století až do současnosti, jedinečný zážitek s artefakty v reálném měřítku a možnost prohlédnout si originální skici, tisky a objekty.

Komisařem výstavy je David Korecký a autorem architektonického řešení skupina Okolo (Matěj Činčera, Jan Kloss, Adam Štěch).

Výstava proběhne ve třech verzích - v regionech, v pražském Museu Kampa a ve spolupráci s Českými centry a zastupitelskými úřady také v zahraničí.

vystava web

Připravovaná obsáhlá kolektivní monografie Identita – příběh českého grafického designu autorky a editorky Lindy Kudrnovské představí stěžejní fenomény, díla a osobnosti oboru.

Formou rozhovorů s významnými představiteli českého grafického designu a esejů řady předních domácích i zahraničních odborníků přiblíží historické milníky, dosud nepublikovanou tvorbu i neznámé souvislosti. Pro potřeby knihy zpřístupnilo své sbírky Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Památník národního písemnictví, Moravská galerie v Brně, Moravská zemská knihovna, Městská knihovna v Praze nebo Národní muzeum. Kniha vychází v grafické úpravě Adély Svobodové a bude mít českou a anglickou podobu. Doplní celý projekt Identity o detailní sondy i odborné vhledy, a přesto si zachová čtenářskou vstřícnost a vizuální atraktivitu.

Celovečerní snímek Identita: Film o českém grafickém designu v režii Kateřiny Mikulcové a Petra Smělíka je určený tuzemským i zahraničním divákům. Nabídne příběhy známých i méně známých značek a ukáže, že špičková grafická tvorba vzniká v Česku i dnes. Do kin film jej uvede 10. října 2024 společnost Bontonfilm. 

Vrcholná díla, ale i řadu osobností ve snímku, který mapuje více než sto let české vizuální kultury, představí ne náhodou Nicholas Lowry, americký rodák s českými kořeny, vášnivý sběratel a milovník grafického designu i „vintage“ plakátů. Předci tohoto známého amerického dražitele a vůdčí osobnosti newyorské Swann Auction Galleries v roce 1909 založili v Praze jednu z výrazných továren, která také promluvila do historie české grafické identity.

Film pohledem amerického odborníka se zahraničním odstupem představí grafický design jako okno do české historie, povahy a národního příběhu. Nicho coby průvodce se v něm vydá po stopách českých značek, jako jsou Baťa či Pilsner Urquell. Jeho putování začíná v New Yorku, ale Nicho postupně zavítá i do Prahy, Brna, Litomyšle, Zlína či Plzně, kde prozkoumá například dílo Ladislava Sutnara, Alfonse Muchy nebo Josefa Váchala. Nevynechá tuzemskou knižní tvorbu, grafickou podobu bankovek, typografii ani orientační systémy. Představí i současnou generaci tvůrců, jako jsou Petr Babák, Martin Pecina, Petra Dočekalová nebo Aleš Najbrt. Nichovy cesty vedou také na Jižní Moravu za estetikou vinných etiket, vydá se i na trampský výlet po značených trasách Klubu českých turistů. V průběhu svého putování nalézá odpovědi na otázky, co česká vizuální komunikace vypovídá o zdejší identitě a jak ji představit i těm, kdo Česko neznají. Účinkování ve snímku Identita: Film o českém grafickém designu je tak pro něj zároveň i cesta k jeho vlastním kořenům.

Tvůrci

kreativní producentka (ČT)

Martina Šantavá

výkonný producent (ČT)

Roman Blaas

režisér, střihač

Petr Smělík

výkonný producent

Pavel Vácha

kameraman filmu

Jan Šuster

průvodce filmem

Nicholas Lowry

dramaturg filmu

Bára Kopecká

režisérka filmu

Kateřina Mikulcová

motion designér

Vít Zemčík

scenárista

Petr Hauzírek

producent

Michal Gregorini

autorka projektu a odborná poradkyně

Linda Kudrnovská

autor projektu a odborný poradce

Filip Blažek

Chcete být v obraze? Vyplňte svůj e-mail a my vám naservírujeme newsletter o projektu Identita až pod nos.

pro média