David Korecký

David působí v Nadaci pro současné umění Praha, má 20 let zkušeností s kurátorstvím, produkcí výstav, publikační činností a péčí o vztahy mezi institucionálními i komerčními subjekty a odbornou i laickou veřejností. V minulosti pracoval jako kurátor a produkční Galerie Rudolfinum, Galerie a Nadace Langhans, Ateliéru Josefa Sudka a Galerie České pojišťovny, pořádal sbírky fotografií pro PPF a soukromé sběratele. Aktuálně spolupracuje také s architekty na projektech nových muzeí a expozic (Muzeum Ghetta v Terezíně, Mehrin v Brně). Studoval architekturu na ČVUT v Praze a VUT v Liberci a Soudobou historii na FSV UK. Vede dílnu Kurátorství v praxi na pražské FAMU.

pro média